Serie A 2020-2021

Season performance

Total

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed Games Total Scored Missed
Fiorentina Fiorentina 30 2.9 1.27 1.63 16 2.75 1.38 1.38 14 3.07 1.14 1.93
Atalanta Atalanta 30 3.63 2.37 1.27 15 4.2 2.73 1.47 15 3.07 2 1.07
Roma Roma 30 3.27 1.8 1.47 16 3.19 2.13 1.06 14 3.36 1.43 1.93
Bologna Bologna 30 2.83 1.3 1.53 14 3.29 1.71 1.57 16 2.44 0.94 1.5
Hellas Verona Hellas Verona 30 2.43 1.27 1.17 15 2.33 1.2 1.13 15 2.53 1.33 1.2
Lazio Lazio 29 2.9 1.59 1.31 14 2.86 1.64 1.21 15 2.93 1.53 1.4
Sampdoria Sampdoria 30 2.8 1.3 1.5 15 3 1.47 1.53 15 2.6 1.13 1.47
Napoli Napoli 30 3.3 2.17 1.13 14 3.64 2.64 1 16 3 1.75 1.25
Juventus Juventus 30 2.93 2.03 0.9 16 2.88 2.13 0.75 14 3 1.93 1.07
Genoa Genoa 30 2.53 1.07 1.47 15 2.87 1.4 1.47 15 2.2 0.73 1.47
Inter Inter 30 3.2 2.3 0.9 15 3.6 2.6 1 15 2.8 2 0.8
Cagliari Cagliari 30 2.73 1.03 1.7 15 2.73 1 1.73 15 2.73 1.07 1.67
Udinese Udinese 30 2.4 1.07 1.33 15 1.73 0.8 0.93 15 3.07 1.33 1.73
Torino Torino 29 3.24 1.45 1.79 14 3.21 1.43 1.79 15 3.27 1.47 1.8
Parma Parma 30 2.93 0.97 1.97 16 2.31 0.63 1.69 14 3.64 1.36 2.29
Milan Milan 30 3.07 1.9 1.17 15 3.13 1.73 1.4 15 3 2.07 0.93
Spezia Spezia 30 3.17 1.33 1.83 15 3 1.33 1.67 15 3.33 1.33 2
Crotone Crotone 30 3.8 1.23 2.57 14 3.5 1.43 2.07 16 4.06 1.06 3
Sassuolo Sassuolo 29 3.31 1.66 1.66 14 3.21 1.64 1.57 15 3.4 1.67 1.73
Benevento Benevento 29 2.9 1.03 1.86 15 3 1 2 14 2.79 1.07 1.71

Over / Under 2.5

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Games O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Fiorentina Fiorentina 30 16 14 53.33 46.67 16 8 8 50 50 14 8 6 57.14 42.86
Atalanta Atalanta 30 20 10 66.67 33.33 15 12 3 80 20 15 8 7 53.33 46.67
Roma Roma 30 20 10 66.67 33.33 16 10 6 62.5 37.5 14 10 4 71.43 28.57
Bologna Bologna 30 15 15 50 50 14 8 6 57.14 42.86 16 7 9 43.75 56.25
Hellas Verona Hellas Verona 30 13 17 43.33 56.67 15 7 8 46.67 53.33 15 6 9 40 60
Lazio Lazio 29 16 13 55.17 44.83 14 9 5 64.29 35.71 15 7 8 46.67 53.33
Sampdoria Sampdoria 30 18 12 60 40 15 10 5 66.67 33.33 15 8 7 53.33 46.67
Napoli Napoli 30 18 12 60 40 14 9 5 64.29 35.71 16 9 7 56.25 43.75
Juventus Juventus 30 17 13 56.67 43.33 16 10 6 62.5 37.5 14 7 7 50 50
Genoa Genoa 30 15 15 50 50 15 8 7 53.33 46.67 15 7 8 46.67 53.33
Inter Inter 30 20 10 66.67 33.33 15 11 4 73.33 26.67 15 9 6 60 40
Cagliari Cagliari 30 12 18 40 60 15 6 9 40 60 15 6 9 40 60
Udinese Udinese 30 12 18 40 60 15 3 12 20 80 15 9 6 60 40
Torino Torino 29 17 12 58.62 41.38 14 8 6 57.14 42.86 15 9 6 60 40
Parma Parma 30 20 10 66.67 33.33 16 8 8 50 50 14 12 2 85.71 14.29
Milan Milan 30 19 11 63.33 36.67 15 9 6 60 40 15 10 5 66.67 33.33
Spezia Spezia 30 23 7 76.67 23.33 15 10 5 66.67 33.33 15 13 2 86.67 13.33
Crotone Crotone 30 23 7 76.67 23.33 14 10 4 71.43 28.57 16 13 3 81.25 18.75
Sassuolo Sassuolo 29 18 11 62.07 37.93 14 9 5 64.29 35.71 15 9 6 60 40
Benevento Benevento 29 14 15 48.28 51.72 15 8 7 53.33 46.67 14 6 8 42.86 57.14

Ball possession (%)

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 1457 48.57 16 756 47.25 14 701 50.07
Atalanta Atalanta 30 1643 54.77 15 831 55.4 15 812 54.13
Roma Roma 30 1554 51.8 16 821 51.31 14 733 52.36
Bologna Bologna 30 1520 50.67 14 682 48.71 16 838 52.38
Hellas Verona Hellas Verona 30 1447 48.23 15 718 47.87 15 729 48.6
Lazio Lazio 29 1526 52.62 14 720 51.43 15 806 53.73
Sampdoria Sampdoria 30 1321 44.03 15 667 44.47 15 654 43.6
Napoli Napoli 30 1664 55.47 14 757 54.07 16 907 56.69
Juventus Juventus 30 1741 58.03 16 916 57.25 14 825 58.93
Genoa Genoa 30 1345 44.83 15 672 44.8 15 673 44.87
Inter Inter 30 1556 51.87 15 738 49.2 15 818 54.53
Cagliari Cagliari 30 1322 44.07 15 660 44 15 662 44.13
Udinese Udinese 30 1364 45.47 15 675 45 15 689 45.93
Torino Torino 29 1372 47.31 14 677 48.36 15 695 46.33
Parma Parma 30 1452 48.4 16 776 48.5 14 676 48.29
Milan Milan 30 1558 51.93 15 811 54.07 15 747 49.8
Spezia Spezia 30 1599 53.3 15 820 54.67 15 779 51.93
Crotone Crotone 30 1411 47.03 14 641 45.79 16 770 48.13
Sassuolo Sassuolo 29 1736 59.86 14 853 60.93 15 883 58.87
Benevento Benevento 29 1212 41.79 15 601 40.07 14 611 43.64

Corner kicks

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 135 4.5 16 73 4.56 14 62 4.43
Atalanta Atalanta 30 161 5.37 15 77 5.13 15 84 5.6
Roma Roma 30 172 5.73 16 91 5.69 14 81 5.79
Bologna Bologna 30 159 5.3 14 73 5.21 16 86 5.38
Hellas Verona Hellas Verona 30 135 4.5 15 78 5.2 15 57 3.8
Lazio Lazio 29 148 5.1 14 75 5.36 15 73 4.87
Sampdoria Sampdoria 30 159 5.3 15 95 6.33 15 64 4.27
Napoli Napoli 30 179 5.97 14 91 6.5 16 88 5.5
Juventus Juventus 30 182 6.07 16 98 6.13 14 84 6
Genoa Genoa 30 100 3.33 15 46 3.07 15 54 3.6
Inter Inter 30 168 5.6 15 77 5.13 15 91 6.07
Cagliari Cagliari 30 137 4.57 15 80 5.33 15 57 3.8
Udinese Udinese 30 134 4.47 15 75 5 15 59 3.93
Torino Torino 29 121 4.17 14 66 4.71 15 55 3.67
Parma Parma 30 126 4.2 16 80 5 14 46 3.29
Milan Milan 30 176 5.87 15 103 6.87 15 73 4.87
Spezia Spezia 30 120 4 15 59 3.93 15 61 4.07
Crotone Crotone 30 108 3.6 14 58 4.14 16 50 3.13
Sassuolo Sassuolo 29 158 5.45 14 75 5.36 15 83 5.53
Benevento Benevento 29 124 4.28 15 64 4.27 14 60 4.29

Offsides

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 53 1.77 16 34 2.13 14 19 1.36
Atalanta Atalanta 30 47 1.57 15 22 1.47 15 25 1.67
Roma Roma 30 49 1.63 16 22 1.38 14 27 1.93
Bologna Bologna 30 58 1.93 14 30 2.14 16 28 1.75
Hellas Verona Hellas Verona 30 81 2.7 15 27 1.8 15 54 3.6
Lazio Lazio 29 66 2.28 14 34 2.43 15 32 2.13
Sampdoria Sampdoria 30 58 1.93 15 26 1.73 15 32 2.13
Napoli Napoli 30 52 1.73 14 28 2 16 24 1.5
Juventus Juventus 30 83 2.77 16 42 2.63 14 41 2.93
Genoa Genoa 30 67 2.23 15 34 2.27 15 33 2.2
Inter Inter 30 50 1.67 15 27 1.8 15 23 1.53
Cagliari Cagliari 30 44 1.47 15 19 1.27 15 25 1.67
Udinese Udinese 30 69 2.3 15 33 2.2 15 36 2.4
Torino Torino 29 46 1.59 14 28 2 15 18 1.2
Parma Parma 30 62 2.07 16 29 1.81 14 33 2.36
Milan Milan 30 84 2.8 15 47 3.13 15 37 2.47
Spezia Spezia 30 64 2.13 15 26 1.73 15 38 2.53
Crotone Crotone 30 37 1.23 14 19 1.36 16 18 1.13
Sassuolo Sassuolo 29 42 1.45 14 19 1.36 15 23 1.53
Benevento Benevento 29 47 1.62 15 21 1.4 14 26 1.86

Fouls

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 416 13.87 16 208 13 14 208 14.86
Atalanta Atalanta 30 472 15.73 15 212 14.13 15 260 17.33
Roma Roma 30 450 15 16 248 15.5 14 202 14.43
Bologna Bologna 30 420 14 14 199 14.21 16 221 13.81
Hellas Verona Hellas Verona 30 481 16.03 15 241 16.07 15 240 16
Lazio Lazio 29 384 13.24 14 193 13.79 15 191 12.73
Sampdoria Sampdoria 30 416 13.87 15 191 12.73 15 225 15
Napoli Napoli 30 298 9.93 14 137 9.79 16 161 10.06
Juventus Juventus 30 387 12.9 16 211 13.19 14 176 12.57
Genoa Genoa 30 408 13.6 15 191 12.73 15 217 14.47
Inter Inter 30 392 13.07 15 178 11.87 15 214 14.27
Cagliari Cagliari 30 405 13.5 15 202 13.47 15 203 13.53
Udinese Udinese 30 393 13.1 15 213 14.2 15 180 12
Torino Torino 29 440 15.17 14 185 13.21 15 255 17
Parma Parma 30 412 13.73 16 226 14.13 14 186 13.29
Milan Milan 30 411 13.7 15 219 14.6 15 192 12.8
Spezia Spezia 30 468 15.6 15 243 16.2 15 225 15
Crotone Crotone 30 424 14.13 14 203 14.5 16 221 13.81
Sassuolo Sassuolo 29 376 12.97 14 198 14.14 15 178 11.87
Benevento Benevento 29 380 13.1 15 199 13.27 14 181 12.93

Yellow cards

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 60 2 16 33 2.06 14 27 1.93
Atalanta Atalanta 30 54 1.8 15 21 1.4 15 33 2.2
Roma Roma 30 72 2.4 16 45 2.81 14 27 1.93
Bologna Bologna 30 68 2.27 14 35 2.5 16 33 2.06
Hellas Verona Hellas Verona 30 66 2.2 15 34 2.27 15 32 2.13
Lazio Lazio 29 79 2.72 14 45 3.21 15 34 2.27
Sampdoria Sampdoria 30 73 2.43 15 32 2.13 15 41 2.73
Napoli Napoli 30 57 1.9 14 26 1.86 16 31 1.94
Juventus Juventus 30 64 2.13 16 35 2.19 14 29 2.07
Genoa Genoa 30 69 2.3 15 29 1.93 15 40 2.67
Inter Inter 30 51 1.7 15 22 1.47 15 29 1.93
Cagliari Cagliari 30 59 1.97 15 28 1.87 15 31 2.07
Udinese Udinese 30 53 1.77 15 24 1.6 15 29 1.93
Torino Torino 29 61 2.1 14 25 1.79 15 36 2.4
Parma Parma 30 75 2.5 16 42 2.63 14 33 2.36
Milan Milan 30 73 2.43 15 36 2.4 15 37 2.47
Spezia Spezia 30 85 2.83 15 48 3.2 15 37 2.47
Crotone Crotone 30 78 2.6 14 35 2.5 16 43 2.69
Sassuolo Sassuolo 29 63 2.17 14 31 2.21 15 32 2.13
Benevento Benevento 29 75 2.59 15 35 2.33 14 40 2.86

Total shots

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 311 10.37 16 184 11.5 14 127 9.07
Atalanta Atalanta 30 492 16.4 15 258 17.2 15 234 15.6
Roma Roma 30 426 14.2 16 247 15.44 14 179 12.79
Bologna Bologna 30 389 12.97 14 173 12.36 16 216 13.5
Hellas Verona Hellas Verona 30 300 10 15 176 11.73 15 124 8.27
Lazio Lazio 29 393 13.55 14 186 13.29 15 207 13.8
Sampdoria Sampdoria 30 319 10.63 15 166 11.07 15 153 10.2
Napoli Napoli 30 508 16.93 14 240 17.14 16 268 16.75
Juventus Juventus 30 480 16 16 287 17.94 14 193 13.79
Genoa Genoa 30 252 8.4 15 139 9.27 15 113 7.53
Inter Inter 30 436 14.53 15 213 14.2 15 223 14.87
Cagliari Cagliari 30 334 11.13 15 192 12.8 15 142 9.47
Udinese Udinese 30 344 11.47 15 181 12.07 15 163 10.87
Torino Torino 29 346 11.93 14 162 11.57 15 184 12.27
Parma Parma 30 306 10.2 16 188 11.75 14 118 8.43
Milan Milan 30 437 14.57 15 253 16.87 15 184 12.27
Spezia Spezia 30 302 10.07 15 166 11.07 15 136 9.07
Crotone Crotone 30 296 9.87 14 150 10.71 16 146 9.13
Sassuolo Sassuolo 29 405 13.97 14 210 15 15 195 13
Benevento Benevento 29 311 10.72 15 150 10 14 161 11.5

Shots on target

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 99 3.3 16 53 3.31 14 46 3.29
Atalanta Atalanta 30 181 6.03 15 92 6.13 15 89 5.93
Roma Roma 30 156 5.2 16 90 5.63 14 66 4.71
Bologna Bologna 30 145 4.83 14 70 5 16 75 4.69
Hellas Verona Hellas Verona 30 95 3.17 15 55 3.67 15 40 2.67
Lazio Lazio 29 139 4.79 14 69 4.93 15 70 4.67
Sampdoria Sampdoria 30 104 3.47 15 57 3.8 15 47 3.13
Napoli Napoli 30 182 6.07 14 96 6.86 16 86 5.38
Juventus Juventus 30 181 6.03 16 107 6.69 14 74 5.29
Genoa Genoa 30 85 2.83 15 48 3.2 15 37 2.47
Inter Inter 30 167 5.57 15 88 5.87 15 79 5.27
Cagliari Cagliari 30 102 3.4 15 55 3.67 15 47 3.13
Udinese Udinese 30 109 3.63 15 59 3.93 15 50 3.33
Torino Torino 29 114 3.93 14 56 4 15 58 3.87
Parma Parma 30 103 3.43 16 60 3.75 14 43 3.07
Milan Milan 30 163 5.43 15 89 5.93 15 74 4.93
Spezia Spezia 30 104 3.47 15 53 3.53 15 51 3.4
Crotone Crotone 30 100 3.33 14 52 3.71 16 48 3
Sassuolo Sassuolo 29 132 4.55 14 68 4.86 15 64 4.27
Benevento Benevento 29 97 3.34 15 48 3.2 14 49 3.5

Blocked shots

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 75 2.5 16 39 2.44 14 36 2.57
Atalanta Atalanta 30 118 3.93 15 64 4.27 15 54 3.6
Roma Roma 30 121 4.03 16 75 4.69 14 46 3.29
Bologna Bologna 30 100 3.33 14 47 3.36 16 53 3.31
Hellas Verona Hellas Verona 30 78 2.6 15 45 3 15 33 2.2
Lazio Lazio 29 102 3.52 14 49 3.5 15 53 3.53
Sampdoria Sampdoria 30 95 3.17 15 48 3.2 15 47 3.13
Napoli Napoli 30 135 4.5 14 56 4 16 79 4.94
Juventus Juventus 30 124 4.13 16 82 5.13 14 42 3
Genoa Genoa 30 72 2.4 15 39 2.6 15 33 2.2
Inter Inter 30 107 3.57 15 55 3.67 15 52 3.47
Cagliari Cagliari 30 91 3.03 15 52 3.47 15 39 2.6
Udinese Udinese 30 87 2.9 15 39 2.6 15 48 3.2
Torino Torino 29 94 3.24 14 48 3.43 15 46 3.07
Parma Parma 30 70 2.33 16 45 2.81 14 25 1.79
Milan Milan 30 112 3.73 15 72 4.8 15 40 2.67
Spezia Spezia 30 70 2.33 15 44 2.93 15 26 1.73
Crotone Crotone 30 69 2.3 14 33 2.36 16 36 2.25
Sassuolo Sassuolo 29 128 4.41 14 70 5 15 58 3.87
Benevento Benevento 29 88 3.03 15 42 2.8 14 46 3.29

Shots inside box

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 212 7.07 16 122 7.63 14 90 6.43
Atalanta Atalanta 30 354 11.8 15 184 12.27 15 170 11.33
Roma Roma 30 281 9.37 16 180 11.25 14 101 7.21
Bologna Bologna 30 226 7.53 14 108 7.71 16 118 7.38
Hellas Verona Hellas Verona 30 201 6.7 15 118 7.87 15 83 5.53
Lazio Lazio 29 254 8.76 14 127 9.07 15 127 8.47
Sampdoria Sampdoria 30 202 6.73 15 102 6.8 15 100 6.67
Napoli Napoli 30 302 10.07 14 143 10.21 16 159 9.94
Juventus Juventus 30 333 11.1 16 199 12.44 14 134 9.57
Genoa Genoa 30 169 5.63 15 98 6.53 15 71 4.73
Inter Inter 30 300 10 15 139 9.27 15 161 10.73
Cagliari Cagliari 30 212 7.07 15 117 7.8 15 95 6.33
Udinese Udinese 30 206 6.87 15 100 6.67 15 106 7.07
Torino Torino 29 223 7.69 14 111 7.93 15 112 7.47
Parma Parma 30 192 6.4 16 113 7.06 14 79 5.64
Milan Milan 30 269 8.97 15 157 10.47 15 112 7.47
Spezia Spezia 30 204 6.8 15 109 7.27 15 95 6.33
Crotone Crotone 30 174 5.8 14 88 6.29 16 86 5.38
Sassuolo Sassuolo 29 230 7.93 14 117 8.36 15 113 7.53
Benevento Benevento 29 209 7.21 15 101 6.73 14 108 7.71

Shots outside box

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 99 3.3 16 62 3.88 14 37 2.64
Atalanta Atalanta 30 138 4.6 15 74 4.93 15 64 4.27
Roma Roma 30 145 4.83 16 67 4.19 14 78 5.57
Bologna Bologna 30 163 5.43 14 65 4.64 16 98 6.13
Hellas Verona Hellas Verona 30 99 3.3 15 58 3.87 15 41 2.73
Lazio Lazio 29 139 4.79 14 59 4.21 15 80 5.33
Sampdoria Sampdoria 30 117 3.9 15 64 4.27 15 53 3.53
Napoli Napoli 30 206 6.87 14 97 6.93 16 109 6.81
Juventus Juventus 30 147 4.9 16 88 5.5 14 59 4.21
Genoa Genoa 30 83 2.77 15 41 2.73 15 42 2.8
Inter Inter 30 136 4.53 15 74 4.93 15 62 4.13
Cagliari Cagliari 30 122 4.07 15 75 5 15 47 3.13
Udinese Udinese 30 138 4.6 15 81 5.4 15 57 3.8
Torino Torino 29 123 4.24 14 51 3.64 15 72 4.8
Parma Parma 30 114 3.8 16 75 4.69 14 39 2.79
Milan Milan 30 168 5.6 15 96 6.4 15 72 4.8
Spezia Spezia 30 98 3.27 15 57 3.8 15 41 2.73
Crotone Crotone 30 122 4.07 14 62 4.43 16 60 3.75
Sassuolo Sassuolo 29 175 6.03 14 93 6.64 15 82 5.47
Benevento Benevento 29 102 3.52 15 49 3.27 14 53 3.79

Big chances (xG)

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 59 1.97 16 33 2.06 14 26 1.86
Atalanta Atalanta 30 93 3.1 15 49 3.27 15 44 2.93
Roma Roma 30 86 2.87 16 54 3.38 14 32 2.29
Bologna Bologna 30 68 2.27 14 35 2.5 16 33 2.06
Hellas Verona Hellas Verona 30 56 1.87 15 27 1.8 15 29 1.93
Lazio Lazio 29 60 2.07 14 33 2.36 15 27 1.8
Sampdoria Sampdoria 30 45 1.5 15 19 1.27 15 26 1.73
Napoli Napoli 30 77 2.57 14 36 2.57 16 41 2.56
Juventus Juventus 30 105 3.5 16 61 3.81 14 44 3.14
Genoa Genoa 30 46 1.53 15 26 1.73 15 20 1.33
Inter Inter 30 94 3.13 15 48 3.2 15 46 3.07
Cagliari Cagliari 30 49 1.63 15 23 1.53 15 26 1.73
Udinese Udinese 30 65 2.17 15 34 2.27 15 31 2.07
Torino Torino 29 54 1.86 14 27 1.93 15 27 1.8
Parma Parma 30 49 1.63 16 30 1.88 14 19 1.36
Milan Milan 30 78 2.6 15 36 2.4 15 42 2.8
Spezia Spezia 30 56 1.87 15 30 2 15 26 1.73
Crotone Crotone 30 41 1.37 14 17 1.21 16 24 1.5
Sassuolo Sassuolo 29 56 1.93 14 26 1.86 15 30 2
Benevento Benevento 29 40 1.38 15 22 1.47 14 18 1.29

Big chances missed (xG)

Teams Overall (Average) Home (Average) Away (Average)
Games Result Average Games Result Average Games Result Average
Fiorentina Fiorentina 30 34 1.13 16 18 1.13 14 16 1.14
Atalanta Atalanta 30 51 1.7 15 24 1.6 15 27 1.8
Roma Roma 30 50 1.67 16 33 2.06 14 17 1.21
Bologna Bologna 30 43 1.43 14 18 1.29 16 25 1.56
Hellas Verona Hellas Verona 30 36 1.2 15 18 1.2 15 18 1.2
Lazio Lazio 29 32 1.1 14 16 1.14 15 16 1.07
Sampdoria Sampdoria 30 22 0.73 15 9 0.6 15 13 0.87
Napoli Napoli 30 41 1.37 14 18 1.29 16 23 1.44
Juventus Juventus 30 64 2.13 16 41 2.56 14 23 1.64
Genoa Genoa 30 27 0.9 15 13 0.87 15 14 0.93
Inter Inter 30 55 1.83 15 24 1.6 15 31 2.07
Cagliari Cagliari 30 30 1 15 15 1 15 15 1
Udinese Udinese 30 45 1.5 15 27 1.8 15 18 1.2
Torino Torino 29 29 1 14 13 0.93 15 16 1.07
Parma Parma 30 29 0.97 16 21 1.31 14 8 0.57
Milan Milan 30 41 1.37 15 20 1.33 15 21 1.4
Spezia Spezia 30 28 0.93 15 17 1.13 15 11 0.73
Crotone Crotone 30 17 0.57 14 7 0.5 16 10 0.63
Sassuolo Sassuolo 29 30 1.03 14 13 0.93 15 17 1.13
Benevento Benevento 29 28 0.97 15 14 0.93 14 14 1

Standings

Serie A 20/21: 2020-2021

# Teams P W D L Goals PTS
1
Inter 30 23 5 2 69:27 74
2
Milan 30 19 6 5 57:35 63
3
Juventus 30 18 8 4 61:27 62
4
Atalanta 30 18 7 5 71:38 61
5
Napoli 30 19 2 9 65:34 59
6
Lazio 29 17 4 8 46:38 55
7
Roma 30 16 6 8 54:44 54
8
Hellas Verona 30 11 8 11 38:35 41
9
Sassuolo 29 10 10 9 48:48 40
10
Sampdoria 30 10 6 14 39:45 36
11
Bologna 30 9 7 14 39:46 34
12
Udinese 30 8 9 13 32:40 33
13
Genoa 30 7 11 12 32:44 32
14
Spezia 30 8 8 14 40:55 32
15
Benevento 29 7 9 13 30:54 30
16
Fiorentina 30 7 9 14 38:49 30
17
Torino 29 5 12 12 42:52 27
18
Cagliari 30 5 7 18 31:51 22
19
Parma 30 3 11 16 29:59 20
20
Crotone 30 4 3 23 37:77 15

Events

Serie A Serie A
Round 33
25-04-2021 13:00 Fiorentina - Juventus -
25-04-2021 13:00 Torino - Napoli -
25-04-2021 13:00 Lazio - Milan -
25-04-2021 13:00 Cagliari - Roma -
25-04-2021 13:00 Atalanta - Bologna -
25-04-2021 13:00 Inter - Hellas Verona -
25-04-2021 10:30 Benevento - Udinese -
24-04-2021 18:45 Sassuolo - Sampdoria -
24-04-2021 16:00 Parma - Crotone -
24-04-2021 13:00 Genoa - Spezia -
Round 32
22-04-2021 18:45 Napoli - Lazio -
22-04-2021 16:30 Roma - Atalanta -
21-04-2021 18:45 Spezia - Inter -
21-04-2021 18:45 Crotone - Sampdoria -
21-04-2021 18:45 Genoa - Benevento -
21-04-2021 18:45 Bologna - Torino -
21-04-2021 18:45 Juventus - Parma -
21-04-2021 18:45 Udinese - Cagliari -
21-04-2021 16:30 Milan - Sassuolo -
20-04-2021 18:45 Hellas Verona - Fiorentina -
Round 31
18-04-2021 18:45 Napoli - Inter -
18-04-2021 16:00 Torino - Roma -
18-04-2021 13:00 Lazio - Benevento -
18-04-2021 13:00 Bologna - Spezia -
18-04-2021 13:00 Atalanta - Juventus -
18-04-2021 10:30 Milan - Genoa -
17-04-2021 18:45 Cagliari - Parma -
17-04-2021 16:00 Sassuolo - Fiorentina -
17-04-2021 13:00 Crotone - Udinese -
17-04-2021 13:00 Sampdoria - Hellas Verona -
Round 30
12-04-2021 18:45 Benevento - Sassuolo -
11-04-2021 18:45 Fiorentina - Atalanta 2 - 3
11-04-2021 16:00 Roma - Bologna 1 - 0
11-04-2021 13:00 Hellas Verona - Lazio 0 - 1
11-04-2021 13:00 Sampdoria - Napoli 0 - 2
11-04-2021 13:00 Juventus - Genoa 3 - 1
11-04-2021 10:30 Inter - Cagliari 1 - 0
10-04-2021 18:45 Udinese - Torino 0 - 1
10-04-2021 16:00 Parma - Milan 1 - 3
10-04-2021 13:00 Spezia - Crotone 3 - 2
Round 28
07-04-2021 16:45 Inter - Sassuolo 2 - 1
Round 3
07-04-2021 16:45 Juventus - Napoli 2 - 1
Round 29
03-04-2021 18:45 Bologna - Inter 0 - 1
03-04-2021 16:00 Torino - Juventus 2 - 2
03-04-2021 13:00 Sassuolo - Roma 2 - 2
03-04-2021 13:00 Napoli - Crotone 4 - 3
03-04-2021 13:00 Benevento - Parma 2 - 2
03-04-2021 13:00 Genoa - Fiorentina 1 - 1
03-04-2021 13:00 Atalanta - Udinese 3 - 2
03-04-2021 13:00 Cagliari - Hellas Verona 0 - 2
03-04-2021 13:00 Lazio - Spezia 2 - 1
03-04-2021 10:30 Milan - Sampdoria 1 - 1

Serie A

Italy, championship Serie A: standings, schedule of upcoming matches, video of key events of the championship.

The current season runs from 19th September 2020 to 23rd May 2021.

The current championship champion Serie A is Juventus, and the most titled Juventus.

Season 2020-2021: The first place in the championship standings Serie A takes the team Milan (63 points).

Next championship match Serie A will take place 12th April 2021 : Benevento – Sassuolo. On the matches page you can track the series and statistics of the teams, as well as the history of the movement of the odds, video of dangerous moments.

The date of the

from 2020-09-19
to 2021-05-23

Tournament performance

Information obtained from open sources
Division level 1
Number of rounds 38
Average goals 3.01
Home team wins 41%
Draws 25%
Away team wins 34%
Yellow cards 4.48
Red cards 0.17

Champions

Juventus
Reigning champion
Juventus
Titled (36)